• Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, paylaşan, sürekli öğrenmeyi temel alan ve sektöre yön veren bir sivil toplum kuruluşu olmak,
  • İnsan kaynakları teorileri, süreçleri ve uygulamalarının sistematik olarak çalışılmasını teşvik etmek ve geliştirmek için faaliyetler yürütmek,
  • Mesleki gelişim için kişiler arası sosyal etkileşim fırsatları sağlamak,
  • Paylaşım ve faydayı ana eksenine koyan bir sivil toplum hareketi bakış açısı ile meslek derneklerine model olmak,
  • Ülkemizde insan kaynakları sisteminin çağdaş , bütünleştirici, fayda eksenli ve güçlü bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunmak,

  • İnsan kaynaklarının gelişimini sağlayarak mesleki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunmak ve bu değerlerin ülke  genelinde yaygınlaştırılmasını sağlayarak insan kaynakları çalışanlarını tek çatı altında birleştiren bir dernek olmak,
//ik-der.org/wp-content/uploads/2019/11/11111-1.png

”İK-DER olarak kültürümüzde yer alan imece usulünü mesleğimiz ile harmanlayarak, ülkemizde emsal teşkil edecek bir oluşum haline geleceği inancı ile giderek büyüyen bir aile olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

ÇALIŞMA OFİSİMİZ

Cihan Sokak No:10/2 Sıhhiye/Ankara

E-Posta: bilgi@ik-der.org