işveren markası

İnsan Kaynaklarının popüler konularından biri de güçlü bir işveren markası oluşturmaktır. Günümüzde şirketler pazarda sundukları ürün ve hizmetin yanı sıra yetenekli, değerlerinin bilincinde çalışanları kendi şirketlerine çekmeye çalışarak rekabet güçlerini artırmak istemektedirler. Çünkü potansiyel çalışanlar tarafından nasıl algılandıklarına dikkat eden şirketler yetenek savaşından galip çıkmış olurlar. Bu da aslında çalışanlar için istenilen bir işyeri ortamı oluşturmaktan yani çekici ve güçlü bir işveren markası oluşturmaktan geçer. Böyle bir marka olmanın yolu bu yazıda!

Pekİ nedir bu İşveren markası?

İşveren markası dediğimiz şey aslında örgüt imajıdır diyebiliriz, yani çalışanların bulundukları ya da geçmek istedikleri şirketi zihinlerinde nasıl algıladıklarıdır. Herkes çalışmak için harika bir yer olduğunu düşündüğü bir şirketin içerisinde yer almak ister. Böyle bir marka tüm çalışanlar için başlı başına cazip bir tekliftir. Bu yüzden de çekici bir işveren markası oluşturmak işverenler için oldukça kritiktir. Özetle; işverenin sunduğu ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel faydaların hepsi birer işveren markasıdır.

İşveren markası oluşturmak neden önemlidir?

Uygun adayların bulunması, seçilmesi ve elde tutulması sürecinin ne kadar maliyetli olduğu açıktır. Güçlü bir işveren markası oluşturmak çalışanların o şirkette tatmin olabileceği algısını yaratmaktır. Bu da en yetenekli adayların sizi seçmesi ve onları elde etmek demektir.

Çekici İşveren Markasının bazı uzun dönem etkilerini sıralayacak olursak bunlar;

  • Rekabet avantajı sağlar;
  • Yetenek hattını geliştirir;
  • Mevcut çalışanların bağlılık seviyelerini artırır;
  • İş gücü çeşitliliğini artırır;
  • Kurum kültürünü güçlendirir;

Potansiyel yeteneklerin ya da mevcut çalışanların bu algısına çalışana sunulan teklif, yan haklar, primler, bonuslar ya da kurum kültürü gibi birçok unsur etki eder.

İşveren markasının ne olduğundan ve öneminden bahsettikten sonra biraz da işveren markası oluşturma sürecinden bahsedelim.

İşveren Markası Oluşturma Rehberi

Oluşturma sürecine başlarken, markalaşma stratejileri ve insan kaynakları stratejilerinin bütünleştirilerek kullanılması gerekir.

Öncelikle şirketi tanımak gerekir. Şirketin misyonunu ve vizyonunu anlamak ve  mevcut stratejilerine uygun hedef çalışan kitlesini belirlemek önemli bir başlangıçtır.

Daha sonra dış imaj araştırması yapılması gerekmektedir; potansiyel adaylar organizasyonu diğer organizasyonlar ile karşılaştırdığında nasıl görüyor? Sorusunun cevabı alınmalıdır. Dış imajı araştırırken mevcut çalışanların algısını da tespit etmeyi unutmamak gerekir. Çalışan bağlılığı anketleri kuruluşun mevcut çalışanlarının ne kadar bağlı oldukları tespit etmeye yarar. Çünkü çalışan bağlılığı o şirkette çalışmanın nasıl bir deneyim olduğunu öğrenmek için önemli göstergelerden biridir.

Diğer bir aşama ise şirketin çalışanlar, potansiyel adaylar ve diğer paydaşlar tarafından nasıl algılandığını ve deneyimlendiğini açıklayan işveren markası kimliğini karakterize etmektir. Bu aşamada işveren markasına yön veren iş nitelikleri, çalışana sağlanan maddi kazançlar ve eğitim, gelişim gibi imkanlar doğrultusunda işveren markası konumlandırılabilir. Her kurumun diğer kurumlardan farklı ve onları rekabet ortamında farklılaşmasını sağlayan kendine özgü özelliklerinin olması gerekmektedir.

Son aşama ise EVP/Employee Value Proposition yani Çalışan Değer Önermesi oluşturmaktır. Çalışan Değer Önermesi; potansiyel hedef kitlesine sundukları yetenek ve deneyimler karşılığında o şirkette çalışması için sunulan özel nedenlerdir. Bu aşamada marka, mevcut çalışanlar ya da çalışan adayları için iyi belirlenmiş, iyi tanımlanmış bir değer önermesi oluşturur. Daha sonra oluşturduğu bu önermenin uygulamaya nasıl dökülebileceğini kararlaştırır. Çünkü ancak Çalışan Değer Önermesinde sundukları vaatleri uygulamaya dökülebilir kılan kurum ve kuruluşlar işveren markalarını güçlendirebilir. Bu noktada işverenler SWOT analizlerinden faydalanmalı. Analiz, mevcut uygulamalarının güçlü ve zayıf yanlarını bulur ve buna yönelik geliştirme ve iyileştirmeler sunar.  Son olarak yapılan uygulamalar çalışanlar ve potansiyel adaylara doğru iletişim araçları ile bilinmesi sağlanmalıdır.

 

Aybüke Demirci
İnsan Kaynakları Asistanı

//ik-der.org/wp-content/uploads/2019/11/11111-1.png

”İK-DER olarak kültürümüzde yer alan imece usulünü mesleğimiz ile harmanlayarak, ülkemizde emsal teşkil edecek bir oluşum haline geleceği inancı ile giderek büyüyen bir aile olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

ÇALIŞMA OFİSİMİZ

Cihan Sokak No:10/2 Sıhhiye/Ankara

E-Posta: bilgi@ik-der.org