Program kısa bir süre sonra hizmete açılacaktır.

99%

Program Amacı

İnsan Kaynakları departmanı işletmelerin stratejik birimleri olup, hemen hemen her konuda beklentilerin yoğun olduğu departmandır.

İK koçluğu programı , İnsan Kaynakları çalışanlarının zaman zaman içine düştüğü zihinsel yorgunluk ve tıkanmışlık hissinin aşılması için yine İnsan Kaynakları alanında deneyimli koçlar ile oluşturulmuştur.

İnsan Kaynaklarında çalışanlarının iş yaşamlarında nasıl daha fazla performans sergileyebilecekleri, İnsan Kaynakları çalışanlarının çözüm bulmakta zorlandığı konularda, çalışanların kendi çözümlerini bulmasında fayda sağlayan bir programdır.

Program Kazanımları

 • Çalışanların doğru yönlendirilmesi için gerekli araç ve becerilerin kazanılması
 • Strateji ve politika ile dengeli iş modeli uygulaması
 • Farklılıkların yönetilmesi
 • Çalışanların farkındalıklarının artırılması
 • Sorunların etkin analiz edilmesi
 • Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimin yönlendirilmesi ve İş tatmininin sağlanması
 • Katılımcıların kendilerini yakından tanıması ve olası fırsatların görülmesi, İstek ve hedeflerinin farkına varılması
 • İnsan Kaynakları çalışanlarının hedeflerine daha etkin bir biçimde ulaşması
 • Konulara farklı açılardan bakarak anlamlandırılması
 • Proaktif davranışı benimsemenin sağlanması
 • Çözüm odaklı düşünme şeklinin yerleştirilmesi
 • Gerekli enerji, destek ve cesareti kendi iç kaynaklarından alması
 • Yeni Nesil ile daha etkin iletişim kurma yollarının öğrenilmesi

Program İçeriği

 • İK cılar için Temel Koçluk Süreci ve Önemi
 • İK Profesyonelleri için İş Yaşamında Değişen Davranış ve Beklentiler
 • İK Koçluğunun Temeli "Yapıcı Geri Bildirim" ve "Pozitif İlişki Yönetimi"
 • Koçluk ile Performans ve Yetkinliklerin Gelişimi ile Motivasyon ve Algı Yönetimi İlişkisi
 • İnsan Kaynakları Profesyoneli olarak giriş ve orta kademe pozisyonlar için gereken Koçluk Beceri ve Yetkinlikleri
 • İK cılar için Bireysel Koçluk Becerileri ölçümü ve SWOT Çalışması
 • İnsan Kaynakları Profesyoneli olarak Koçluğun Mesleki Gelişime Faydaları
 • Entegre İK Yönetimi için İK Koçluğu
//ik-der.org/wp-content/uploads/2019/11/11111-1.png

”İK-DER olarak kültürümüzde yer alan imece usulünü mesleğimiz ile harmanlayarak, ülkemizde emsal teşkil edecek bir oluşum haline geleceği inancı ile giderek büyüyen bir aile olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

ÇALIŞMA OFİSİMİZ

Cihan Sokak No:10/2 Sıhhiye/Ankara

E-Posta: bilgi@ik-der.org