İKDER, Ankara da farklı sektörlerde İnsan Kaynakları alanında görev alan İnsan Kaynakları profesyonellerince temeli 2018 yılında atılmaya başlanan ve temelinde İMECE kültürü olan bir mesleki dayanışma hareketi olarak başlamıştır.

Oluşuma sağlam bir temel oluşturabilmek adına farklı sektörler de İnsan kaynakları alanında görev alan İk profesyonelleri ve İnsan Kaynakları mesleğine gönül verenler ile toplantılar yapılmıştır. Toplantılar sonrasında aynı amacı taşıyan meslektaşlarımız ve insan kaynakları toplulukları ile tek çatı altında toplanarak güç birliği oluşturabilmek adına, ruhunda İMECE olan bir dayanışma hareketi başlatma kararı alınmıştır.

Emin adımlarla strateji ve politikalar belirleyip dernekleşme faaliyetlerini yürüterek 2019 yılında resmi tüzel kişiliği bürünmüştür.

Bu hareketin temelini paylaşım ve dayanışma oluşturmakta olup, dernek çatısı altında yürütülecek faaliyetler bu prensipte dizayn edilmiştir.

Kurumların ve işletmelerin rekabet edebilme, karlılığı artırma ve beklentiyi karşılama ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek adına, teknoloji, finans, ekipman, vb. kaynaklar önem arz etmektedir ancak en önemli kaynağın İNSAN kaynağı olduğu olgusu günümüz dünyasında git gide benimsenmeye başlanmıştır.

İnsan kaynağı, düşünce ve davranış sistemine dayalı, İnsan odaklı, yeni üretim ve yönetim teknikleri olan belirli standartlarda çalışan, analiz, planlama ve uygulama esasları olan stratejik bir alan olarak iş hayatında yerini almıştır.

Bu çerçevede kurum ve işletmelerde bu alanda çalışan kişilerin insan kaynakları faaliyetlerinin bu stratejik yönünü bilerek sürekli gelişim arzusu içinde olması gerekmektedir. Dernek faaliyetlerimiz stratejik bilinç ile mesleğe yeni adım atmış meslektaşlarımızı bilinçlendirecek ve İnsan Kaynakları Profesyonellerimizin de farkındalıklarının artmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi üzerinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak Mesleğimize dair strateji, politika, usul ve esasları belirlenmesi, iş süreçlerinin fayda oranlarını artırılması, iş gören ve işveren arasındaki uyumun sağlanması, hedeflenmektir.

Kültürümüzde yer alan İMECE’nin gönül vermiş olduğumuz mesleğimiz ile harmanlanarak İnsan Kaynakları profesyonellerince Türkiye de emsal teşkil edecek bir oluşum haline geleceği inancı ile kartopu gibi büyüyen global bir aile olmak için var gücümüz ile çalışmalar devam edecektir.

En Temel Amaçlarımız:

Meslektaşlarımıza stratejik bir insan kaynakları bakış açısı kazandırılarak kurum ve işletmelerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak,

İnsan kaynakları mesleğinin standartlarını belirlemek ve sürekli gelişimi sağlamak,

Kurum ve İşletmelere iş gücü temini sağlamak,

Eğitim ve Gelişim İhtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,

Mesleki yeterlilik için çalışmalar yapılmasına katkı sağlanmak,

İK yönetim sistemi olmayan şirketlerin yapılandırılması için bilgi desteği sağlanması ve beceri kazandırılmak,

İnsan Kaynakları Mesleğine yeni meslektaşlarımızı kazandırmak,

Kalifiye işgücü yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

Paylaşım ve faydayı ana eksenine koyan bir STK bakış açısı ile meslek derneklerine yönder olmak,

 

//ik-der.org/wp-content/uploads/2019/11/11111-1.png

”İK-DER olarak kültürümüzde yer alan imece usulünü mesleğimiz ile harmanlayarak, ülkemizde emsal teşkil edecek bir oluşum haline geleceği inancı ile giderek büyüyen bir aile olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

ÇALIŞMA OFİSİMİZ

Cihan Sokak No:10/2 Sıhhiye/Ankara

E-Posta: bilgi@ik-der.org