Değerli Meslektaşlarımız;

Marka değeri taşıyan tüm işletmelerin finans kaynağı ve insan kaynağı bakımından güçlü olduğu gözlemlenmiştir. İşletmelerin verimliliği ve sürekliliği için bu iki kaynak vazgeçilmezdir. İnsan kaynağına doğru yatırım yapan işletmelerin ise her zaman bugününü ve geleceğini garanti altına alarak sağlam yapılar oluşturdukları aşikardır.

Genel anlamda insan kaynakları uygulamaları konusunda istenen sonuçların elde edilemediği ve mesleki gelişimin sağlanamadığı görülmektedir.

Mesleki gelişimin istenen seviyeye ulaştırılması için eğitimlere ve kurumsallaşma çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemine önem veren işletmelerin Türkiye’nin başarılı, cirosu yüksek ve işveren markası değerli kuruluşları olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle İnsan Kaynakları yönetim sistemi ile işletmelerin ve çalışanların gelişimini sağlayacak bir sistemin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Kurum ve İşletmelerin Kurumsal yapılanmaları kıyaslandığında önemli ölçüde sistem ve süreç farklılıklarının olduğu görülmektedir. İK-DER olarak kurumsallaşma ve mesleki gelişim farkları için önemli adımlar atılması, İnsan Kaynakları süreçlerinde verimlilik sağlamak ve İnsan Kaynağını doğru yönetmek için de geleceğe yatırım yapılması gerektiği inancını taşıyoruz.

İnsan Kaynakları Derneği olarak, bu gereklilikleri sağlayacak olan rehberlik hizmetlerini, kurumsal ya da bireysel üyemiz olan şirketlere ve kurumlara vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurmak veya geliştirecek adımlar atmak isteyen şirketlere ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ile ülkemizde ki kurumsallaşma çalışmalarına destek olmak derneğimizin misyon ve vizyonunda yer almaktadır.

“İNSAN KAYNAKLARI DERNEĞİ” aşağıda yer alan faaliyetleriyle mesleğe ve meslektaşlara fayda sağlamayı hedeflenmektedir:

  • Meslektaşlarımıza stratejik bir insan kaynakları bakış açısı kazandırılarak kurum ve işletmelerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak,
  • İnsan kaynakları mesleğinin standartlarını belirlemek ve sürekli gelişimi sağlamak,
  • Kurum ve İşletmelere iş gücü temini sağlamak,
  • Eğitim ve Gelişim İhtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
  • Mesleki yeterlilik için çalışmalar yapılmasına katkı sağlanmak,
  • İK yönetim sistemi bulunmayan şirketlerin yapılandırılması için bilgi desteği sağlanarak şirketlere  beceri kazandırmak,
  • İnsan Kaynakları Mesleğine yeni meslektaşlarımızı kazandırmak,
  • Yeni mezun olacak öğrencileri kariyer planlamaları konusunda bilinçlendirmek,
  • Kalifiye işgücü yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
  • Paylaşım ve faydayı ana eksenine koyan bir STK bakış açısı ile meslek derneklerine yönder olmak,

İnsan Kaynakları Derneği’nin tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere, kurumlara ve bireysel üyelere katkı sağlamasını diler, saygılarımı arz ederim.

Mehmet GÜNDOĞAR
Yönetim Kurulu Başkanı

//ik-der.org/wp-content/uploads/2019/11/11111-1.png

”İK-DER olarak kültürümüzde yer alan imece usulünü mesleğimiz ile harmanlayarak, ülkemizde emsal teşkil edecek bir oluşum haline geleceği inancı ile giderek büyüyen bir aile olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

ÇALIŞMA OFİSİMİZ

Cihan Sokak No:10/2 Sıhhiye/Ankara

E-Posta: bilgi@ik-der.org